x

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.08.23-НЫ БААСАН ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.08.23-НЫ БААСАН ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.08.21-НИЙ ЛХАГВА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.08.21-НИЙ ЛХАГВА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.08.19-НИЙ ДАВАА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.08.19-НИЙ ДАВАА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.08.16-НЫ БААСАН ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.08.16-НЫ БААСАН ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.08.14-НИЙ ЛХАГВА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.08.14-НИЙ ЛХАГВА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.08.12-НЫ ДАВАА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.08.12-НЫ ДАВАА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.08.09-НИЙ БААСАН ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.08.09-НИЙ БААСАН ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.08.07-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.08.07-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.08.05-НЫ ДАВАА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.08.05-НЫ ДАВАА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.08.02-НЫ БААСАН ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.08.02-НЫ БААСАН ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй
Санал асуулга
1) Та шүүхийн захиргааны ажилтны үйл ажиллагаанд хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?