x

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.04.22-НЫ ДАВАА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.04.22-НЫ ДАВАА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.04.10-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.04.10-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.03.15-НЫ БААСАН ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.03.15-НЫ БААСАН ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.03.13-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.03.13-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.01.16-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.01.16-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.12.26-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.12.26-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.12.19-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.12.19-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.12.17-НЫ ДАВАА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.12.17-НЫ ДАВАА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.12.14-НИЙ БААСАН ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.12.14-НИЙ БААСАН ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.11.12-НЫ ДАВАА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.11.12-НЫ ДАВАА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй
Санал асуулга
1) Та шүүхийн захиргааны ажилтны үйл ажиллагаанд хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?