x

Шүүх хуралдааны зар, тойм

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2017 ОНЫ 12-Р САРЫН 22-НИЙ ӨДӨР ( БААСАН ГАРАГ )

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2017 ОНЫ 12-Р САРЫН 22-НИЙ ӨДӨР ( БААСАН ГАРАГ )

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2017 ОНЫ 12-Р САРЫН 20-НЫ ӨДӨР ( ЛХАГВА ГАРАГ )

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2017 ОНЫ 12-Р САРЫН 20-НЫ ӨДӨР ( ЛХАГВА ГАРАГ )

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2017 ОНЫ 12-Р САРЫН 18-НИЙ ӨДӨР ( ДАВАА ГАРАГ )

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2017 ОНЫ 12-Р САРЫН 18-НИЙ ӨДӨР ( ДАВАА ГАРАГ )

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2017 ОНЫ 12-Р САРЫН 13-НЫ ӨДӨР ( ЛХАГВА ГАРАГ )

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2017 ОНЫ 12-Р САРЫН 13-НЫ ӨДӨР ( ЛХАГВА ГАРАГ )

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2017 ОНЫ 12-Р САРЫН 15-НИЙ ӨДӨР ( БААСАН ГАРАГ )

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2017 ОНЫ 12-Р САРЫН 15-НИЙ ӨДӨР ( БААСАН ГАРАГ )

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2017 ОНЫ 12-Р САРЫН 11-НИЙ ӨДӨР ( ДАВАА ГАРАГ )

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2017 ОНЫ 12-Р САРЫН 11-НИЙ ӨДӨР ( ДАВАА ГАРАГ )

Дэлгэрэнгүй

Шүүх хуралдааны зар 2017.12.06 /Лхагва гараг/

Шүүх хуралдааны зар 2017.12.06 /Лхагва гараг/

Дэлгэрэнгүй

Шүүх хуралдааны зар 2017 оны 12-р сарын 01-ний өдөр ( Баасан гараг )

Шүүх хуралдааны зар 2017 оны 12-р сарын 01-ний өдөр ( Баасан гараг )

Дэлгэрэнгүй

Шүүх хуралдааны зар 2017 оны 12-р сарын 04-ний өдөр ( Даваа гараг )

Шүүх хуралдааны зар 2017 оны 12-р сарын 04-ний өдөр ( Даваа гараг )

Дэлгэрэнгүй

Шүүх хуралдааны зар 2017 оны 12-р сарын 08-ны өдөр ( Баасан гараг )

Шүүх хуралдааны зар 2017 оны 12-р сарын 08-ны өдөр ( Баасан гараг )

Дэлгэрэнгүй
Санал асуулга
1) Та шүүхийн захиргааны ажилтны үйл ажиллагаанд хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?