x

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.12.12-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.12.12-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.12.10-НИЙ ДАВАА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.12.10-НИЙ ДАВАА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.12.07-НЫ БААСАН ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.12.07-НЫ БААСАН ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.12.05-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.12.05-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.12.03-НИЙ ДАВАА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.12.03-НИЙ ДАВАА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.11.30-НЫ БААСАН ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.11.30-НЫ БААСАН ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.11.28-НИЙ ЛХАГВА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.11.28-НИЙ ЛХАГВА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.11.23-НЫ БААСАН ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.11.23-НЫ БААСАН ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.11.21-НИЙ ЛХАГВА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.11.21-НИЙ ЛХАГВА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.11.19-НИЙ ДАВАА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.11.19-НИЙ ДАВАА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй
Санал асуулга
1) Та шүүхийн захиргааны ажилтны үйл ажиллагаанд хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?