x

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.10.25-НЫ БААСАН ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.10.25-НЫ БААСАН ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.10.23-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.10.23-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.10.18-НЫ БААСАН ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.10.18-НЫ БААСАН ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР, ТОЙМ 2019.10.16-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР, ТОЙМ 2019.10.16-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР, ТОЙМ 2019.10.14-НЫ ДАВАА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР, ТОЙМ 2019.10.14-НЫ ДАВАА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.10.11-НЫ БААСАН ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.10.11-НЫ БААСАН ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР, ТОЙМ 2019.10.09-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР, ТОЙМ 2019.10.09-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР, ТОЙМ 2019.10.07-НЫ ДАВАА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.10.07-НЫ ДАВАА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

Шүүх хуралдааны тойм 2019 оны 10-р сарын 02-ны өдөр (Лхагва гараг )

2019 оны 10-р сарын 02-ны өдөр (Лхагва гараг )

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.10.02-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.10.02-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй
Санал асуулга
1) Та шүүхийн захиргааны ажилтны үйл ажиллагаанд хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?