x

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2020.01.24-НИЙ БААСАН ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2020.01.24-НИЙ БААСАН ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2020.01.22-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2020.01.22-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2020.01.20-НЫ ДАВАА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2020.01.20-НЫ ДАВАА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2020.01.17-НЫ БААСАН ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2020.01.17-НЫ БААСАН ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2020.01.15-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2020.01.15-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2020.01.13-НЫ ДАВАА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2020.01.13-НЫ ДАВАА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2020.01.10-НЫ БААСАН ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2020.01.10-НЫ БААСАН ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2020.01.08-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2020.01.08-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2020.01.06-НЫ ДАВАА ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2020.01.06-НЫ ДАВАА ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2020.01.03-НЫ БААСАН ГАРАГ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2020.01.03-НЫ БААСАН ГАРАГ

Дэлгэрэнгүй
Санал асуулга
1) Та шүүхийн захиргааны ажилтны үйл ажиллагаанд хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?