- Шинэ короновирусын халдвараас сэргийлэх зорилгоор Нийслэлийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдаанд оролцохоор тус шүүхэд хүрэлцэн ирэх хэргийн оролцогчид болон бусад иргэдийг амны хаалт /маск/ зүүж ирэхийг сануулж байна.
x

Сул орон тоог нөхөн сонгон шалгаруулалт зарлуулахаар уламжиллаа.

Сул орон тоог нөхөн сонгон шалгаруулалт зарлуулахаар уламжиллаа.

 

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн 2020 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 76 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газарт хэргийн хөдөлгөөний 1, 2 дугаар хэлтэстэй болохоор зохион байгуулалтын бүтцийг шинэчлэн баталж орон тооны хязгаар тогтоон ирүүлсэн.

Тус шүүхийн тамгын газраас шинэ зохион байгуулалтын нэгжид шилжиж зарим орон тоо нэмэгдсэнтэй холбогдуулан Хэргийн хөдөлгөөний 1, 2 дугаар хэлтсийн даргын 2, Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргын 2 , Олон нийттэй харилцах мэргэжилтний 1 сул орон тоог нөхөн сонгон шалгаруулалт зарлуулахаар Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөлд уламжиллаа. 

 

Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газар