x

Сургалт зохион байгууллаа

Сургалт зохион байгууллаа


Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын сургалтын төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу “Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн зохион байгуулалт, стандарт” сэдвээр тус шүүхийн сургалтын танхимд 2019 оны 3 дугаар сарын 04-ний өдөр сургалт зохион байгууллаа. Уг сургалтыг Архивын Ерөнхий газрын Мэргэжил, арга зүйн удирдлагын газрын ахлах мэргэжилтэн Ц.Золжаргал удирдан явуулсан бөгөөд нийт ажилтнууд идэвхтэй оролцлоо.

                                Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газар