x

ШҮҮХИЙН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАНХИМ

ШҮҮХИЙН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАНХИМ

ТУС ШҮҮХИЙН СУРГАЛТЫН ТАНИМ нь нийт шүүгч, шүүхийн ажилчдын мэдлэг ур чадварыг сайжруулах олон төрлийн сургалт зохион байгууллагддаг.
Санал асуулга
1) Та шүүхийн захиргааны ажилтны үйл ажиллагаанд хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?