x

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТАНХИМ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТАНХИМ

Интерьерийн зохион байгуулалттай жишиг шүүх хуралдааны заал ( 2016 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр )
Санал асуулга
1) Та шүүхийн захиргааны ажилтны үйл ажиллагаанд хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?