x

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
Санал асуулга
1) Та шүүхийн захиргааны ажилтны үйл ажиллагаанд хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?