x

Шүүхийн захиргааны ажилтны орон тооны бус ёс зүйн хороо

Шүүхийн захиргааны ажилтны орон тооны бус ёс зүйн хороо

 

Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 193 дугаар тушаалаар Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын дэргэдэх шүүхийн захиргааны ажилтны орон тооны бус ёс зүйн хороог байгуулсан.

Тус орон тооны бус ёс зүйн хороо нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Төрийн захиргааны албан хаагчийн баримтлах ёс зүйн дүрэм”, Шүүхийн ерөнхйи зөвлөлийн даргын 2010 оны 31 дүгээр захирамжаар батлагдсан "Шүүхийн захиргааны ажилтны ёс зүйн дүрэм”-ийн хэрэгжилтийг хангуулж, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилсан сэргийлэх, ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн гомдол мэдээллийг хүлээн авч хянан шийдвэрлэдэг болно.

Шүүхийн захиргааны ажилтны орон тооны бус ёс зүйн хороо нь нийт 5 гишүүнтэй бөгөөд даргаар нь захиргаа хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Батхүрэл, гишүүдээр шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Хатанбаатар, шүүгчийн туслах Ж.Саранцэцэг, зохион байгуулагч Л.Оюунгэрэл нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна. 
 
Санал асуулга
Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?